70 ประชาสัมพันธ์-บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ]

ซีพี ออลล์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มอบทุนการศึกษา สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว รุ่น 3

 2020-04-30 10:32:28

Responsive image

ร่วมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ไปพร้อมกับพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย โดย คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำคณะทำงาน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร คุณเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในโครงการพระพุทธศาสนา “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว รุ่น 3” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 80 เครือข่าย ที่สอบผ่านหลักสูตรนักธรรมตรี จำนวน 700 ทุน ภายในงานคุณปรางรัตน์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและที่มาของโครงการนี้ว่า เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าควรได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะในด้านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพราะธรรมศึกษาเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งโครงการธรรมเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ ได้เรียนธรรมะในระดับที่สูงขึ้น เมื่อได้เรียน ก็จะได้มีโอกาสสอบธรรมศึกษาชั้นโทและเอก เมื่อจบแล้วจะได้เติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่างดีใจที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาพร้อมทั้งนำหลักธรรมที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ยึดมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไปพร้อมกับพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”