การเรียนระบบทวิภาคี
Dual Vocation Education

เกี่ยวกับเรา

ทวิภาคีคืออะไร??

โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยนักเรียนจะเรียนวิชาสามัญกับสถานศึกษา และ ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยที่เข้าร่วม

รายชื่อวิทยาลัย จังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พิจิตร
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ่างทอง
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยอาชึวศึกษาชลบุรี ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชลบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตราด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา น่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย หนองคาย
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ขอนแก่น
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ อุบลราชธานี
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ สุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอบแก่น ขอบแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ยะลา
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่

รู้จักเรามากขึ้น

รูปแบบการเรียนสอน

เป็นการเรียนรูปแบบ Block Course โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเรียนภาคทฤษฎี :
ใช้เวลาเรียน 1 ภาคการศึกษา โดยเรียนที่สถานศึกษา

2. กลุ่มภาคปฏิบัติ :
ใช้เวลาฝึก 1 ภาคการเรียน โดยฝึกภาคปฏิบัติที่ร้าน 7-11


สิทธิประโยชน์

 • มีรายได้ระหว่างเรียน

 • ฝึกอาชีพจากประสบการณ์จริง

 • จบแล้วมีงานทำ

 • ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 • มีโอกาสเป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์7-11


 • คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3 , ม.6 หรือเทียบเท่า

 • มีอายุตั้งแต่ 15-20 ปี

 • ส่วนสูงตั้งแต่ 150 ซม.ขึ้นไป

 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 • มีความอดทน

 • มีความเป็นผู้นำสูง

 • รักงานบริการ


   • ADMIN :

    สวัสดีค่ะน้องบอทยินดีให้บริการ :D

  ติดต่อเรา

  ฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) ด้านรัฐกิจ สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร ชั้น 17 เลขที่ 119 สาทร ซ.5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  โทรหาเราได้ที่

  ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร
  นางสาวปิยวดี ปิณฑานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฯบริหารโครงการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 091-004-8157
  นางสาวภัณฑิรา วงศ์มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารโครงการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 091-004-8117
  นายปริญญา ชุลีพันธุมาศ เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารโครงการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 091-004-8491
  นายธีร หงสกุล เจ้าหน้าที่บริหารโครงการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 091-004-8492
  นางสาวปุณิกา วุฒิพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 091-004-8490
  นางสาวศุภิกา ประภาศิริกุล เจ้าหน้าที่บริหารโครงการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 091-004-9774
  นายจตุรพงค์ บุญพูล เจ้าหน้าที่บริหารโครงการการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 091-004-8489